NAF Reiseplanlegger

Måstad

Sted

Fuglefjellet Måstad er kjent for sin rike bestand av lundefugl. 

Måstafjellet har normalt ca 80 000 par lundefugl. Tidligere ble det drevet fuglefangst med den merkverdige lundehunden, med seks tær på hver fot. For hundre år siden bodde det rundt 150 mennesker i Måstad, men på 1900-tallet forlot innbyggerne bygda. Ved hjelp av statstilskudd ble hus flyttet til den andre siden av øya, og mange emigrerte til Amerika. Dette samfunnet forsvant etter krigen, mye grunnet dårlig veiforbindelse samt vanskelige havneforhold. Det går tursti hit og det arrangeres daglige turer til fuglefjellene sommerstid (værforbehold). 

Kontaktinformasjon

Adresse 8063 Værøy
Geokoordinat (WGS 84) 67.6521309, 12.7077469