NAF Reiseplanlegger

Masi - Maze

Sted

Masi/Maze var et senter for demonstrasjonene rundt utbyggingen av Alta-Kautokeinovassdraget.

Altaelva er en elv i Alta og Kautokeino kommuner, Finnmark. Elva er 240 km lang og Finnmarks tredje lengste elv etter Deatnu (Tana) og Pasvikelva. Det er Norges 10. lengste elv. Stortinget vedtok den endelige utbyggingen i 1978, som innebar et kraftvert med en 110 meter høy demning. Den vedtatte utbyggingen var mindre enn planen fra 1970 som innebar også at samebygda Maze (Masi) ville bli lagt under vann.

Utbyggingsplanene møtte sterk motstand, særlig i samiske miljøer. I Masi ble de første demonstrasjonene mot utbyggingen organisert samme år. I årene som fulgte ble det av motstanderne organisert demonstrasjoner, kampanjer og ulike aksjoner for å få stortingsflertallet til å snu. Motstanden kulminerte i den største sivile ulydighetsaksjonen i Norge etter 2. verdenskrig, da en styrke på 600 politimenn i januar 1981 måtte fjerne demonstrantene fra utbyggingsområdet. Konflikten endte i Høyesterett som avsa dom i favør av utbyggingsplanene. Kraftverket med demningen sto ferdig i 1987.

Demning, kraftverk og canyon kan bare besøkes på guidede turer, ved henvendelse til turistinformasjonen i Alta. Det er visningsrom inne i kraftverket. Den 6,5 km lange canyonen er et fantastisk syn.

Kontaktinformasjon

Adresse 9525 Maze
Geokoordinat (WGS 84) 69.4436074, 23.6657706