NAF Reiseplanlegger

Mari kirke

Sted
Per Roger Lauritzen

Mari kirke er en tømmerkirke fra 1761.

Bakgrunnen for byggingen var et testamente opprettet av Maren Kamph, enke etter handelsmannen Peder Nielsen. I testamentet het det blant annet at 3000 riksdaler skulle gå til oppføring og vedlikehold av en annekskirke «med det navn Mariæ kirke», på norsk Marias kirke. Kirken ble kalt Mari kirke, som også etter hvert ble dens offisielle navn. I tillegg til en del gammelt interiør finner man billedhugger Ragnhild Butenschøns «Maria bebudelse» i kirken.

Kontaktinformasjon

Adresse 1914 Ytre Enebakk
Geokoordinat (WGS 84) 59.721293, 11.0499609999999