NAF Reiseplanlegger

Mæresmyra

Sted

Mæresmyra var et torvproduksjonsanlegg, med fanger som arbeidskraft.

Forsøksstasjonen på Mæresmyra ble etablert i 1907 som anlegg for å produsere torv og som arbeidsplass for fanger. Trondhjem Landsfengsel bygde fangeleiren som fra 1916 fikk permanent fengselsbygning og våningshus med plass til 16 fanger. Oppdyrkingen av myra begynte i 1909 og pågikk til 1933. Anlegget ble også brukt som fengsel i 1944 og 1945 og ble avviklet i 1954.

Kontaktinformasjon

Adresse 7710 Sparbu
Geokoordinat (WGS 84) 63.941691, 11.4100570000001