NAF Reiseplanlegger

Mærehaugen

Sted
Per Roger Lauritzen

Mærehaugen der Mære kirke står i dag, har vært sted for religiøse handlinger helt fra førkristen tid og til idag.

I følge sagaen lå det et stort hov på Mærehaugen. Arkeologiske undersøkelser har i noen grad bekreftet dette, og i 1966 ble det funnet spor av bebyggelse som går tilbake til folke­vandringstiden (400-600 e.Kr.). Det er også gjort interessante funn av 22 "gullgubber" - små gullblikkstykker som framstiller en mann og en kvinne vendt mot hverandre. Dette er sannsynligvis offermerker som forestiller gudeparet Frøy og Gerd. Disse ble funnet i nærheten av fire kraftige stolpehull som kan være høysetestolper, noe som antyder hustufter fra førkristne kulter. Dette gir klare antydninger om kultkontinuitet, det vil si at Mærehaugen er et førkristent kultsted som er blitt avløst av et kirkested.

Mærehaugen var også tingstedet for Sparbygjafylket og Øynafylket. I Frostatingsloven står det at hovgoden på Mære også skal lede Frostating, derfor var Mære et politisk maktsentrum.

Kontaktinformasjon

Adresse 7710 Sparbu
Geokoordinat (WGS 84) 63.9339421, 11.3949781