NAF Reiseplanlegger

Mære kirke

Sted
Per Roger Lauritzen

Mære kirke fra tidlig middelalder er bygd på et førkristent kultsted.

Mære kirke er en gråsteinkirke i romansknormannisk stil fra tidlig middelalder, og står på et førkristent kultsted som omtales i sagaen. Kirken har gjennomgått flere forandringer opp gjennom tidene. Dagens utseende fikk den på 1600-tallet, mens den siste omfattende restaurering skjedde i perioden 1966-69. Mære kirke har mye verdifullt inventar: Et Kristus-krusifiks fra 1200-tallet, groteske masker på taksperrene, flere stoler fra 1400-tallet, og altertavle og prekestol fra midten av 1600-tallet.

Kontaktinformasjon

Adresse 7710 Sparbu
Geokoordinat (WGS 84) 63.9339421, 11.3949781