NAF Reiseplanlegger

Mandal

Sted

Norges sørligste by, Mandal, har over 600 vernede bygninger.

Et rikt laksefiske og store eikeskoger var med på å legge grunnlaget for Mandal på 1500–1600-tallet. Da Mandal fikk bystatus i 1921, ble tre laks valgt til symbol på byvåpenet. Etter hvert utviklet Mandal seg til en viktig sjøfartsby, og på Gismerøya lå et av Norges største havariverft. Da seilskutetiden ebbet ut, overtok en allsidig industrivirksomhet med skipsbygging på en framtredende plass. Mandal ble sammenslått med Harkmark og Holum kommuner i 1964 og er i dag handels- og servicesenter for de fem kommunene i regionen. Byen ligger ved Mandalselvas utløp, den eldste delen på vestsiden og Malmø på østsiden. Disse er nå bundet sammen med Adolph Tidemands bro, åpnet i 2013. To kilometer mot sørøst ligger byens havn, Kleven og Gismerøya, med industriområde. I dag er skipsverftene i byen blant de ledende i verden når det gjelder hurtigbåtproduksjon.

I den spesielle trehusbebyggelse med sine mange vernede bygninger inngår blant annet disse: Skrivergården, bygd av sorenskriver Fridrichsen i 1766 i skotsk herregårdsstil, er i dag en del av Mandal rådhus. I Christensengården fra 1759 ble maleren Olaf Isaachsen ble født. Lindesnesgården er fra 1784. Gustav Vigelands fødested i Gustav Vigelands vei 20 er i dag. Byen har også en park anlagt av F.L. Blumenthal omkring 1780.

Kontaktinformasjon

Adresse 4500 Mandal
Geokoordinat (WGS 84) 58.0270203, 7.45313239999996