NAF Reiseplanlegger

Målselv Varde

Sted

Målselv Varde er et kunstverk av den sicilianske kunstneren Alfio Bonanno ved Målselvvassdraget som ble valgt til kommunens Tusenårssted.

Kunstverket finner man i krysset mellom Målselva og E6 ved Olsborg. Krysningspunktet mellom E6 og Målselva var et naturlig stedsvalg, siden dette allerede var definert som en rasteplass. Målselv Varde er omtalt i Amy Dempseys kunst-reisehåndbok "Destination Art". I følge boka er varden en av de 200 viktigste kunstprosjektene i verden. Varden er laget av lokalt utsprengt grunnfjell, og av svidde furutrær, og er ca. 16 meter høy. Sommeren 2000 hadde Målselv besøk av naturkunstneren Alfio Bonanno fra Danmark (og Sicilia). Bonanno har i ettertid formet ut ide og tegninger for utsmykking av Trollhaugen. Målselv Varde skal være for både lokalbefolkning og veifarende. Forberedelsene og byggingen tok fire år. Målselv Varde er bygget av sprengt gabbro fra Balsfjord og furu fra Øverbygd i Målselv. Den er resultat av en dugnad mellom offentlige og private ressurser.

Steinvarder har lang tradisjon i Norge. Vandrere har etterlatt seg spredte varder langs stier og veier for å markere ruta. I gamle dager ble stein og trevarder plassert ved strategiske steder i landskapet. Når disse ble tent fungerte de som varsellamper, og dermed en form for kommunikasjon.

Kontaktinformasjon

Adresse Krysset mellom E6 og Målselva
Geokoordinat (WGS 84) 69.1401339, 18.5966198