NAF Reiseplanlegger

Malmkaiene

Sted
Per Roger Lauritzen

Malmkaiene er verdens største utskipningsanlegg for malm.

Narvik har fra 1902 og fram til i dag fungert som viktigste havn for utskiping av jernmalm fra LKABs gruver i Kiruna på grunn av helårs isfri havn. Kaiene har helautomatisk lasteanlegg for lasting av skip opp til 350 000 tonn og med en årskapasitet på 28 mill. tonn. Det kan være opptil 250 anløp pr. år. Det er daglige omvisninger som krever påmelding.

Kontaktinformasjon

Adresse 8516 Narvik
Geokoordinat (WGS 84) 68.4326084, 17.3911115