NAF Reiseplanlegger

Mæle bro

Sted
Per Roger Lauritzen

Mæle bru er en vakker steinhvelvbru på FV364 ved utløpet av Sandvatn.

Brua ble bygget i 1896, uten noen bindemiddel mellom steinen. Den har et spenn på 16.5 meter, som er det lengste i Telemark. Brua var i bruk langs hovedveien frem til 1939. Da ble veien lagt om og ny bru bygget. Etter dette er Mæle bru tatt vare på som et vakkert kulturminne og et eksempel på dyktig håndverkskunst.

Kontaktinformasjon

Adresse FV364
Geokoordinat (WGS 84) 59.7931833, 9.0960106