NAF Reiseplanlegger

Makkaur fyr

Sted
Dankert Monrad Krohn-Riksantikvaren

Makkaur Fyr ligger ytterst i fjorden i Båtsfjord. Fyret ble bygget i 1926 og var bemannet frem til 2005. 

Siden det ikke er elektrisitet i Makkaur, drives fyret av aggregater som går døgnet rundt. Fyrbygningen og fyrvokterboligen er bevart fra før krigen. Fyret ble fredet i 1998. Fyrstasjonen har miljøbetydning sett i sammenheng med det nedlagte fiskeværet Gamle Makkaur, og rester etter et tysk kystfort en km unna. Makkaur hadde bosetning fra middelalderen og fram til 2.verdenskrig. Fiskeværet ble ikke brent av tyskerne under krigen.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 70.6424189, 29.7423175