NAF Reiseplanlegger

Lyngheisenteret

Sted

Lyngheisenteret har fått to internasjonale priser for bevaring av kulturlandskap.

Lyngheisenteret er et kunnskaps- og opplevelsessenter med utgangspunkt i lyngheiene og kulturlandskapet. I et informasjonsbygg med restaurant finnes flere utstillinger, men en viktig del av senteret er landskapet rundt. Lyngheiene som preger mye av kystlandskapet på Vestlandet, er truet. Ved senteret, som ligger på øya Lygra helt ut mot havet, tas 1500 mål av det gamle kulturlandskapet vare på gjennom aktivt bruk. 30 bygninger og to kilometer med steingarder er restaurert på sin opprinnelige plass. Lyngheisenteret fikk i 2001 en UNESCO-pris for vernearbeidet sitt, og i 2005 fulgte Europarådet opp med en kulturlandskapspris. Lygra er også rik på funn fra forhistorisk tid.

Kontaktinformasjon

Adresse Lurevegen 1575, Ytre Lygra, 5912 Seim
Geokoordinat (WGS 84) 60.6943325, 5.10981190000007