NAF Reiseplanlegger

Lyngdal kirke

Sted
Per Roger Lauritzen

Lyngdal kirke er bygget i tre og oppført i 1697. Kirken har korsplan og 200 sitteplasser.

Kirken har vernestatus automatisk listeført (1650-1850).

Arkitekt er ukjent. Lyngdal kirke ble bygd på slutten av 1600-tallet og innviet i 1701. Kirken er kledd med hvitmalt utvendig panel. Opprinnelig var dette en enkel langkirke med noe smalere kor, men koret ble revet og kirken omgjort til korskirke i 1736. Ved ombyggingen i 1736 ble kirkerommet sterkt endret, men mye av inventaret er bevart. Den mangekantete prekestolen med bilder av evangelistene har antagelig stått i kirken fra før ombyggingen, det samme gjelder for døpefonten og himlingene over font og prekestol. Den nåværende altertavlen, fra 1633, malt av Adam van Breen og dekorerte takbord i kirkens sakristi er fra den forrige Kongsberg kirke (1631-1765). Alterbildet viser Nattverden. I koret henger det et maleri fra 1701, som viser en kalvariegruppe, det vil si Jesus på korset og Maria og Johannes ved korsets fot.
I kirkerommet er både vegger og tak rikt dekorert med malt dekor fra 1740, blant annet med blomsterranker, ornamentikk, engler og evangelistsymboler. Adkomst til kirken er via FV63 og FV134.

Kontaktinformasjon

Adresse 3624 Lyngdal i Numedal
Geokoordinat (WGS 84) 59.9106787, 9.52871949999997