NAF Reiseplanlegger

Lygnstøylvatnet

Sted

I Lygnstøylvatnet ses gamle seterhus og en kjerrevei under vann.

26. mai 1908 gikk et stort steinras fra fjellet Keipen på sørsiden av Norangsdalen. Raset fylte opp dalbunnen med stein og sperret elva Lygna. Elva begynte å stige, og snart lå setrene til gårdene Nordang og Skylstad under vann. Selene og en gammel kjerrevei ligger i dag på bunnen av vannet, som fikk navnet Lygnstøylvatnet. De er godt synlige fra FV655. Vårseteren Vollen har vært dykkerundersøkt. Den største steinen er døpt Gange-Rolv med årstall. Det er laget stopplass ved vannet, med informasjonstavle. Lyngstøylvatnet er regnet som Ørsta kommunes viktigste kulturminne.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 62.1869881, 6.70126649999997