NAF Reiseplanlegger

Lunder kirke

Sted
Per Roger Lauritzen

Alterbord, døpefont og prekestol i Lunder kirke er skåret av samme furustokk.

Lunder kirke på Sokna er en korskirke i tre fra 1706. Den ble flyttet til – og delvis gjenreist på – nåværende sted i 1761. Sokna hadde tidligere enn stavkirke, og fra denne er et middelalderkrusifiks, deler av en messehagel og en rennesansepreget døpefont bevart. Den barokke prekestolen i dagens kirke er fra 1707, mens altertavlen er fra 1709. Flere malerier i kirken er også fra tidlig 1700-tall.

Sokna er kjent for å være et spesielt kaldt sted vinterstid og varmt om sommeren. Moelven Soknabruket er en hjørnesteinsbedrift i bygda.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 60.2421383, 9.92858330000001