NAF Reiseplanlegger

Lundadalsvatnet friluftsområde

Sted
Per Roger Lauritzen

Lundadalvatnet er Skjåk kommune sitt fineste friluftsområde og Trulsbu er et flott turmål.

Lundadalsvatnet ligger 1.149 moh. og er omlag 3 timers rask gange på DNT-sti fra Lundalassætre. Det er egode fiskemuligheter etter aure. Mange 2000 meters topper på begge sider av vannet (f.eks. Hestbreapiggan og Holtåltindan). I dette området er det ikke uvanlig å treffe på villrein i 2000 meters høyde. Det er en sjeldenhet andre steder i landet. Slik finner du frem: Kjør RV15 mot øst fra Bismo og ta fylkesveien mot Lundagrende etter 3,5 km. Følg Lundalsveien 6,6 km til Lundalssætre og parker. Bomvei. Innerst i dalen ligger DNTs selvbetjeningshytte Trulsbu. Lundadalsvatnet friluftsområde er utpekt av organisasjonen Norsk Friluftsliv i samarbeid med kommunen. 

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 61.8311667, 8.22266820000004