NAF Reiseplanlegger

Lørenfallet

Sted

Lørenfallet har navnet sitt etter et stort leirskred i 1794.

Navnet kommer av “Leirvin”, leirsletta, og bakgrunnen er at det store skredet ved Løren demmet opp elva Rømua i flere måneder. Like nordøst for Lørenfallet ligger gården Skjea. Her holdt den navngjetne Sudrheims-ætten til i middelalderen – trolig etterkommere av Bård Guttormsson på Rein, muligens også Harald Gille, og dermed i slekt med kongehuset. Baronen Jon Ivarsson Raud hørte til Håkon 5s menn. Ætten var knyttet til Romerike med Sørum som hovedsete på Skjea, og hadde eiendommer i Solør og Odalen samt i Østfold med Borregård i Tune, skjenket av Håkon 5, og Huseby i Onsøy som hovedgårder. Baronen forpaktet Rygge kirkes tiende, hadde eierparter i Tønsberg, og var sysselmann på Romerike. Han ble ridder, riksråd og baron omkring 1300, og Sørum var Romerikes eneste baroni.

Kontaktinformasjon

Adresse 1923 Sørum
Geokoordinat (WGS 84) 60.0189134, 11.2298902