NAF Reiseplanlegger

Logtun kirke

Sted
Per Roger Lauritzen

Logtun steinkirke fra 1400-tallet ligger på Frostahalvøya, på samme sted som Frostatinget ble holdt. 

Logtun kirke er bygget i mur og ble oppført i 1200. Kirken har langplan. I kirken finnes fremdeles en kiste hvor lovboken ble oppbevart. Da ny kirke ble bygd på 1860-tallet og Logtun gikk ut av bruk, ble taket fjernet og kriken overlatt til gradvis forfall og ruin. På begynnelsen av 1900-tallet overtok Fortidsminneforeningen kirken, mot å holde murene ved like, og nytt tak ble lagt. Kirken blir nå mest brukt til bryllup og om sommeren er den åpen for besøkende. 

Kontaktinformasjon

Adresse 7633 Frosta
Geokoordinat (WGS 84) 63.5671776, 10.7017837999999