NAF Reiseplanlegger

Ljøsnaveiti

Sted
Per Roger Lauritzen

Ljøsnaveiti var opprinnelig en 1,5 km lang vanningsgrøft fra slutten av 1800-tallet.

De gamle grøftene ble rundt 1960 erstattet av et nytt anlegg med pumper, tilførselsrør og spredere.

Kunstig vanning har vært benyttet i nedbørfattige Lærdal gjennom århundrer. Den tradisjonelle formen var veitevatning, dvs. at vannet ble ført gjennom åpne grøfter eller kanaler og fordelt utover jordene – og er i dag altså avløst av vannspredere. Tidlig våronn og godt jordbruk preger Ljøsne, der vanningsanlegget fortsatt brukes.

Ovenfor Hønjum Gard ses den den trollaktige steinformasjonen Jutlamannen, malt av bl.a. Johannes Flintoe.

Kontaktinformasjon

Adresse Bjørkum, 6887 Lærdalsøyri
Geokoordinat (WGS 84) 61.0554794, 7.67902520000007