NAF Reiseplanlegger

Lista Naturmuseum

Sted

Lista Naturmuseum gir deg et innblikk i den rike naturen i området.

Formålet med museet er å vise området rike natur og særdeles fuglelivet. Det er med god grunn at denne prioriteringen er gjort, da fuglelivet i området er meget bra både i antall arter og i mengde. Faktisk er Farsund kommune den kommunen i landet, hvor det er registrert flest forskjellige fuglearter. Museet har også temamontre som omhandler livet i fjæra, hva havet bringer, og utviklingen i landskapet fra istiden og fram til i dag.

Kontaktinformasjon

Adresse Postveien 62, 4563 Borhaug
Geokoordinat (WGS 84) 58.0945864, 6.60007159999998