NAF Reiseplanlegger

Lislestog

Sted
Per Roger Lauritzen

Lislestog er samling med 12 gamle bygninger.

På 1960- og 1970-tallet kjøpte Marianne og Morten Henriksen, og samlet bygningene som i dag utgjør Lislestog. Tunet ble brukt som deres sommersted, og Morten som var kunstner, drev kunst- og håndverksutsalg. Henriksen ønsket å lage et tun på lik linje med Huldreheimen, som ligger lenger oppe i bakken, så noe tradisjonelt utformet gårdstun er det ikke. Museet er åpent daglig kl. 11-17, juni til august, og lagt opp til at man selv kan gå rundt.

Kontaktinformasjon

Adresse 4754 Bykle
Geokoordinat (WGS 84) 59.3525736, 7.34440960000006