NAF Reiseplanlegger

Lisbetsæter

Sted

Det tidligere lungesanatoriet Lisbetsæter var lenge hotell.

Stedet har historie tilbake til 1600-tallet, men det er legen Eyvind Kraft som vil stå som stedets skaper. Han kjøpte stedet i 1885 og brukte fem år på å bygge en hovedbygning og 11 små villaer rundt den, alt i sveitserstil. En periode fungerte stedet som feriehjem, fram til det igjen ble solgt – og gjort om til hotell med sommerrestaurant. Denne driften opphørte i 2012, og Lisbetsæter er nå for salg. Men det vakre og velholdte tunet står der, omkranset av høyreiste furu- og bjørketrær.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 63.2551249, 9.94703939999999