NAF Reiseplanlegger

Limagarden Bygdatun

Sted

Flere av husene på Limagarden Bygdatun er fra tidlig 1800-tall.

Gården ved Edlandsvatnet har være drevet siden 1600-tallet. I dag består den av seks bygninger, blant annet et restaurert våningshus i laftet tømmer fra 1848, i jærhusstil. Bygdetunet inneholder hele samlingen til Gjesdal Bygdemuseum, og blant temaene er tilvirking av ull. Limagarden driftes av Jærmuseet.

Kontaktinformasjon

Adresse Gjesdal, 4330 Ålgård
Geokoordinat (WGS 84) 58.7664835, 5.88282389999995