NAF Reiseplanlegger

Lillehammer kirke

Sted
Per Roger Lauritzen

Lillehammer kirke er en monumental langkirke preget av nygotiske former og med tårn i vest.

Lillehammer kirke er oppført i upusset rød tegl etter tegninger av Henrik Thrap Meyer. Kirken er godt bevart utvendig, men interiøret er sterkt preget av ombygging i 1959, da blant annet benker, altertavle, alterring og prekestol ble fornyet og takkonstruksjonen i kirkerommet endret.

Finn Krafft malte dekoren i interiøret som ble gjort i forbindelse med oppussingen i 1959. Vegger og tak fikk lysere farge ved oppmaling i 1991. Altertavlen fra 1959, er et tredelt, malt trerelieff med Jesus i Getsemane som motiv, laget av Maja Refsum. Den tidligere altertavlen, Kristus i skyen, malt av Christen Brun i 1882 etter Adolph Tidemands maleri, ble flyttet til gravkapellet i 1977.

Kontaktinformasjon

Adresse Kirkegata 28, 2609 Lillehammer
Geokoordinat (WGS 84) 61.1116005, 10.4644867