NAF Reiseplanlegger

Lierbyen

Sted
Per Roger Lauritzen

Lierbyen ligger i Lierdalen, et viktig område for frukt, bær og blomster.

Lierbyen er kommunesenter i Lier. Drammens nærmeste nabo i øst går nesten i ett med fylkeshovedstaden, på den store flaten ut mot fjorden, der også E18 går. Her og på Lierskogen og Tranby er mye handel og industri samlet, mens den frodige Lierdalen ellers er dominert av jordbruk og spesielt produksjon og foredling av frukt, bær, grønnsaker, og blomster. Særlig i kommunens ytre del, ut mot fjorden, finnes mange spor av tidlig bosetting.

Kontaktinformasjon

Adresse 3400 Lier
Geokoordinat (WGS 84) 59.7873165, 10.2456048