NAF Reiseplanlegger

Lesja kirke

Sted
Per Roger Lauritzen

Lesja kirke er spesielt vakkert dekorert.

Lesja kirke fra 1749, er en av de vakrest dekorerte kirkene i Gudbrandsdalen. Det er brukt karakteristisk krullskurd og akantus. Prekestolen, altertavlen, korskranken og døpefonten er laget av lesjabonden Jacob Klukstad. Åpent medio juni–medio august, kl. 10–17. Det er felles billett med Lesja Bygdemuseum som ligger like ved kirken.

Kontaktinformasjon

Adresse 2665 Lesja
Geokoordinat (WGS 84) 62.1108618, 8.85632540000006