NAF Reiseplanlegger

Lesja Bygdemuseum

Sted
Per Roger Lauritzen

Lesja Bygdemuseum er et friluftsmuseum vegg i vegg med nasjonalparker.

Lesja Bygdemuseum har11 hus som viser gammel byggeskikk og boform. Museet har egen utstilling om villreinfangstens lange historie og store betydning i området, ellers utstillinger om 2. verdenskrig, helsevesen og jordbruk i tillegg til skiftende utstillinger. Det er liv i husene alle dager unntatt søndag, og det arrangeres egne aktiviteter for barn. Åpent medio juni–medio august, kl. 10–17. Det er felles billett med Lesja kirke som ligger like ved.

Kontaktinformasjon

Adresse 2665 Lesja
Geokoordinat (WGS 84) 62.1108618, 8.85632540000006