NAF Reiseplanlegger

Leonardo da Vincis bru

Sted
Per Roger Lauritzen

Leonardo da Vincis bru er basert på tegninger av den game mesteren.

Den særpregede gangbrua over E18 er bygd på grunnlag av Leonardo da Vincis tegninger fra 1502, gjort for den tyrkiske sultan Bajazet II, som ønsket å bygge en bru over Det gyldne horn ved Bosporos-stredet. Brua ble aldri realisert, men etter initiativ fra kunstneren Vebjørn Sand ble en versjon bygd i Ås i stedet. Leonardo da Vinci (1452–1519) var et multimenneske: Maler, billedhugger, arkitekt, ingeniør, tenker, forfatter og vitenskapsmann. Brua hans skulle måle 240 m, utføres i stein og være basert på trykkbueprinsippet. Sands bru er en gjenskapning av da Vincis tegning, den har samme design og linjer, men er utført i tre. De tre bærebuene som utgjør bærekonstruksjonen, måler fra 45 til 55 m. Brua er 100 m lang og 8 m høy, og ble åpnet av dronning Sonja i 2001, 482 år etter da Vincis død.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 59.7189208, 10.7842945