NAF Reiseplanlegger

Leknes

Sted

Leknes eller Leka er kommunens administrasjonssenter.

Navnet kommer fra norrønt Leka. Det er ikke sikkert forklart, men det kan henge sammen med verbet lekke, som kan komme av «gruset jord», som vann lekker ut av. På øya Leka er det gjort funn av trolig 10 800 år gammel bosetning, men de siste årene har folketallet gått ned. Leka barne- og ungdomsskole er den eneste grunnskolen i kommunen.

Kontaktinformasjon

Adresse 7994 Leka
Geokoordinat (WGS 84) 65.0923767, 11.7050921