NAF Reiseplanlegger

Leknes

Sted

Leknes er del av forbindelseslinjen over Hjørundfjorden.

Fergestedet har forbindelse med Sæbø inntil 18 ganger daglig, med en overfartstid på 15 minutter. Langt lavere frekvens er det på fergeforbindelsen til Standal og Trandal på hver sin side av fjorden lengre ute. Fra Standal går det vei til Festøya på E39, samt langt smalere og brattere vei over Standalseidet til Follestaddalen nær Ørsta. Trandal på østsiden er uten veiforbindelse.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 62.2058541, 6.53401699999995