NAF Reiseplanlegger

Leine

Sted

På Leine ved FV293 står Østlandets eneste bevarte vannhjul og seks kverner.

Vannhjulet drev det første treskeverket på stedet og står sammen med de seks kvernene og en gammel tørrsugu der Leineåne kommer ned til Vangsmjøsi fra Sanddalen. En av kvernene er antagelig bygd før 1800, de øvrige er gjenreist etter ras.

FV293 er en alternativ vei langs nordsiden av Vangsmjøsa, mellom Hemsing bru og Øyne. Den passerer også Leirhol med Riddarstøgo, som er fredet og restaurert. Her bodde Sigvat av Leirholar, riksråd for Håkon V Magnusson, 1288–1319.

Kontaktinformasjon

Adresse 2975 Vang i Valdres
Geokoordinat (WGS 84) 61.1570351, 8.53367449999996