NAF Reiseplanlegger

Leiknes

Sted

Leiknes helleristingsfelt er et av Nord-Europas største i sitt slag.

Feltet ligger ca. 500 m ovenfor veien og består av ca. 40 figurer av elg, reinsdyr, bjørn, hval, fisk og fugl. Figurene er fordelt på tre svaberg som ligger ca. 50 m fra hverandre. Figurene er ikke hogd, som de fleste helleristninger, men slipt. Den tynne, hvite linja som streker opp hver figur er ikke så lett å få øye på med det samme. Om kvelden, når sola faller litt skrått, ser man dem imidlertid lettere. De slipte nordlandsristningene er de eldste feltene i landet og de mest imponerende. Antagelig er det rødfarge fra steinalderen som fremdeles sitter i noen figurer, 9000 år gamle. 

Kontaktinformasjon

Adresse Leiknes, 8275 Storjord i Tysfjord
Geokoordinat (WGS 84) 68.2179516, 16.0665176