NAF Reiseplanlegger

Lauvsneselva

Sted

Lauvsneselva er sannsynligvis Norges korteste lakseelv.

Lauvsneselva ligger i Flatanger kommune og er med sine vel 250 m sannsynligvis er Norges korteste lakseelv. Fiskekort fås kjøpt fra kommunen.

 

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 64.4990033, 10.9103503