NAF Reiseplanlegger

Lærdalsøyri

Sted
Per Roger Lauritzen

Lærdalsøyri er et kommunesenter med musikalsk inspirasjon, laks og historie.

Lærdals kommunesenter ligger der den lakserike Lærdalselva møter fjorden.

Komponisten Harald Sæverud fant motivet til «Kjempeviseslåtten» her da han passerte Lærdalsøyri i buss i 1943. Han så seg harm på alle de tyske brakkene på det vakre stedet og tilegnet musikkstykket alle kjemper i hjemmefronten. En minneplate ble avduket i fjellveggen ved Lærdalsøyri i 1993.

Tettstedet har ca. 1200 innbyggere, og Lærdal sykehus – som er lokalsykehus for sju kommuner – er stedets største arbeidsplass. Midt i tettstedet ligger Gamle Lærdalsøyri som er et vernet trehusmiljø med over 160 bygninger fra 17- og 1800-tallet. En stor attraksjon er også Norsk Villaksseneter.

18. januar 2014 startet en brann i et bolighus i Kyrkjeteigen. Grunnet sterk vind spredte brannen seg raskt og utviklet seg til en bybrann der ca. 40 bygninger, derav 17 bolighus og 4 bygninger i Gamle Lærdalsøyri ble flammenes rov. Ingen menneskeliv gikk tapt.

Kontaktinformasjon

Adresse 6887 Lærdal
Geokoordinat (WGS 84) 61.0985151, 7.48214299999995