NAF Reiseplanlegger

Langsua nasjonalpark

Sted
Per Roger Lauritzen

Langsua nasjonalpark er en av Norges nyeste nasjonalparker og har vennlig fjellterreng og store myrområder.

Langsua nasjonalpark ble opprettet i 2011, og er en utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark fra 1968, som var Norges minste nasjonalpark. Langsua nasjonalpark ligger mellom Valdres og Gausdal og har et særpreget lavfjell-landskap med utstrakte myrområder i sør og nordvest og høydedrag opp mot 1500 moh i nord. Parken er internasjonalt viktig for planten skjeggklokke, og den sjeldne planten finnmarksstarr har hovedutbredelsen sin i Norge her. Her lever også rødlistede fuglearter som myrhauk, fjellmyrløper og dobbeltbekkasin. Alle de fire store rovpattedyrene besøker området, men bare gaupe har fast tilhold. Nasjonalparken byr på flotte tur- og sykkelmuligheter i lettgått og vennlig fjellterreng. Innfallsportene til Langsua Nasjonalpark fra Valdres, er først og fremst stølslaget Storeskag og DNT-hytta Svarthammar i Nord-Aurdal, samt fjellveien mellom Etnedal og Gausdal/Lillehammer via Lenningen.  Høyeste topp i Langsua er Skaget (1686 moh), som er en familievennlig tur med flott utsikt fra Storeskag. I utkantene av nasjonalparken er det aktiv stølsdrift med dyr på beite. Den tidligere DNT-hytta Storeskag ble nedlagt ved utvidelsen av nasjonalparken. Adkomst til nasjonalparken fra FV51 er via bomveiene fra Moane mot Vangsjøen og Trollåsen, fra Heggenes via Yddin mot Storeskag, eller fra Skammestein via Vinstervegen.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 61.4086889, 9.5634622