NAF Reiseplanlegger

Langøya

Sted
Per Roger lauritzen

På Langøya kombineres farlig avfall med friluftsområder.

Etter over 100 års kalksteinsuttak er Langøya utenfor Holmestrand, men i Re kommune, blitt sted for uskadeliggjøring av farlig avfall. Det langsiktige målet er å rehabilitere øya som friluftsområde, men friområdene er allerede tilgjengelige for badegjester og båtfolk. På øya finnes 300 plantearter, en rekke sommerfuglarter og 40 hekkende fuglearter. 

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 59.5135367, 10.3556132