NAF Reiseplanlegger

Langnes skanse

Sted
Per Roger Lauritzen

Langnes skanse var en feltbefestning i Askim.

Festningen ble anlagt i 1813–1814, og er kjent fra slaget ved Langnes skanse, det siste slaget mellom to skandinaviske land, som ble utkjempet den 9. august 1814. Anlegget hadde et omfattende vollverk med skyttergraver og brystvern som var anlagt langs en morene, og en batteristilling på en kolle som siden har blitt kalt Batteriåsen. Det ble på 140-årsdagen for slaget, i 1954, reist en minnestein på toppen av Batteriåsen. Skansene ble dessverre fjernet ved nydyrking på 1960-tallet. Bare noen synlige rester er bevart på et par steder.

Kontaktinformasjon

Adresse 1815 Askim
Geokoordinat (WGS 84) 59.609, 11.129