NAF Reiseplanlegger

Langhågen

Sted

Langhågen er ca 6000 år gammel steinalderboplass og ligger nedenfor hulen Kirkhelleren.

Midt i selve Sannaværet er det undersøkt flere massegraver fra svartedauden i 1349, hvorav en med 33 skjeletter fra middelalderen. Sagnet forteller at disse var mannskap om bord på en nederlandsk båt som bragte Svartedauden til landet. Langhågen er også interessant fordi det viser at man allerede for flere tusen år siden trolig hadde havgående fartøyer som kunne nå langt ut fra kysten. 

Kontaktinformasjon

Adresse Sanna, 8770 Træna
Geokoordinat (WGS 84) 66.5001132, 12.0380262