NAF Reiseplanlegger

Langesund

Sted
Per Roger Lauritzen

Langesund har en god havn og kunstutstillinger.

avnet kommer av «langesundar», et langt, smalt sund mellom fastlandet og Langøya. Tettstedet vokste fram på 1300-tallet, men er også nevnt i sagaen på tidligere tidspunkt. Stedet ble raskt kjent for sin gode havn og spilte en viktig rolle i handelen langs Skiensvassdraget. Først på 1500-tallet ser man konturer av et lite bysamfunn med skipsbygging, trelasthandel og tollstasjon. I 1570 ble Langesund eget tollsted, og i 1580-årene ble stedet regnet som landets største utførselshavn for trelast. Langesund verft ble tidlig et anerkjent skipsbyggeri, og skipsbyggingen fikk ry over hele Danmark-Norge. Den store nordiske krig (1700–21) satte ekstra fart i både nybygg og reparasjoner. Tordenskiold var ofte i Langesund på den tiden. Her ble hans berømte fartøyer bygd og sjøsatt – «Løwendals Galley» og andre. Omkring 1860 var skipsfarten den dominerende næringen i Langesund, med nesten halvparten av befolkningen knyttet til sjøen. Ved århundreskiftet fantes store redere som Jacobsen, Skougaard og Barfod, men i mellomkrigsårene ble rederivirksomheten avviklet. Langesund fikk bystatus i 1998. Småbyen har mye velholdt gammel trehusbebyggelse og gode havner. I sentrum finnes en rekke fredede hus fra 1700- og 1800-tallet. Det gamle Rådhuset er fra 1785 og huser i dag kunsthåndverkere. Wrightegaarden inneholder restaurant og utekonserter med til dels store navn sommerstid. Eldste del av huset er fra 1700-tallet. Skougaards hus fra 1904 har vært sykehus. Bamble maleklubb har stor kunstutstilling her hver sommer. Skjærgårdshallen inneholder treningssenter, fotball-, løpe- og håndballbane.

Området rundt Langesund er kjent for sin interessante flora og geologi og er et populært feriested med sandstrender, friarealer og en idyllisk havn.

Kontaktinformasjon

Adresse 3970 Langesund
Geokoordinat (WGS 84) 59.0007037, 9.74452440000005