NAF Reiseplanlegger

Langbunes

Sted

Langbunesfeltet ved Langbunes har hustufter og graver fra etter år 500.

Tilsvarende funn er gjort på en rekke andre lokaliteter, særlig på nes mellom Komagvær og Smelror nord for Vardø. De fleste er antagelig fra jernalderen, men en gruppe på Grunneset er nok fra yngre steinalder.

Kontaktinformasjon

Adresse 9960 Kiberg
Geokoordinat (WGS 84) 70.253117, 30.6497521