NAF Reiseplanlegger

Låke gård

Sted

Gården Låke er åstedet for et slag i 1240.

Rett sør for gården skal hertug Skule Bårdsson som ledet vårbelgene ha slått birkebeinerne i et slag tidlig i mars 1240. Årsaken til konfrontasjonen var Bårdssons opprør mot kong Håkon Håkonsson i 1239 og han ønske om å avsette den rådende kongen.

Kontaktinformasjon

Adresse 2030 Nannestad
Geokoordinat (WGS 84) 60.2070793, 10.9982788