NAF Reiseplanlegger

L-plats Biblioteketsparkeringen

Sted

Laddstationen finns på parkeringsplatsen mellan biblioteket och sandgrund (Lars Lerin konsthall).

Kontaktinformasjon

Adresse Västra torggatan 28
Geokoordinat (WGS 84) 59.38452, 13.50237