NAF Reiseplanlegger

Kyrksæterøra

Sted

Mer enn halvparten av innbyggerne i Hemne bor på Kyrksæterøra.

Kyrksæterøra er kommunesenter i en kommune med betydelig og variert industri, der også jordbruk og skogbruk er viktige næringsveier. Kommunen vinner dessuten på nærheten til de store gassanleggene på Tjeldbergodden i nabokommunen Aure. Blant bedriftene i kommunesenteret er en stor avlsstasjon for laks og regnbueørret. Kyrksæterøra ligger innerst Hemnfjorden, der en israndmorene demmer opp for det 8 km2 store Rotvatnet, som i den andre enden har ganske kort vei til Vinjeøra innerst i den lange og smale Vinjefjorden. I følge sagnet skal Roberget på østsiden av Rovatnet rase ut en julekveld og overskylle Kyrksæterøra fordi en taterkjerring ble forvist opp dit. I Hemnehallen er premiesamlingen til skiløperekteparet Berit og Ove Aunli utstilt.

Kontaktinformasjon

Adresse 7200 Kyrksæterøra
Geokoordinat (WGS 84) 63.2906654, 9.0888764