NAF Reiseplanlegger

Kvinesdal kirke

Sted
Per Roger Lauritzen

Under Kvinesdal kirke ligger muligens landets eldste gravsted i kristen tid.

Kirken er en åttekantet tømmerkirke med 500 sitteplasser, reist i 1837 etter tegninger av slottsarkitekt Linstow. Utgravninger under gulvet har vist funn av rester etter kister som antyder at dette kan være et gravsted allerede i 6. århundre. Den første kirken ble reist på stedet omkring år 1000, og dagens kirke erstattet en falleferdig kirke fra 1623. Da denne ble revet, forsvant også det meste av det gamle interiøret og inventaret, bortsett fra et krusifiks som antagelig er fra 1500-tallet. Av den gamle korbuen laget lensmannen på Egeland seng til arrestantene, og denne endte siden på Vest-Agder fylkesmuseum.

Kontaktinformasjon

Adresse Nesgata 1, 4480 Kvinesdal
Geokoordinat (WGS 84) 58.317239, 6.96108600000002