NAF Reiseplanlegger

Kvåsfossen

Sted
Per Roger Lauritzen

Majestetiske Kvåsfossen i Lygna får Norges lengste laksetunnel.

Kvåsfossen har et samlet fall på 36 m og er mektig skue når det er stor vannføring. En rekke jettegryter kan ses når det er lite vann i fossen. Ved fossen finnes både parkeringsplass og benker og bord. Lyngdal kommune har satt i gang reguleringsarbeid for kombinert laksetunnel og opplevelsessenter ved fossen, blant annet med vindu mot laksens ferd opp gjennom elva. Prislappen er ca. 11 millioner kroner. I dag kommer ikke laksen seg forbi Kvåsfossen.

Lygna er del av det vernede Lyngdalsvassdraget. Langs vassdraget finnes sju fredede områder for blant annet edelløvskog: Lautjønn 33 daa, Kvellandsfoss 208 daa, Dauresnosa 5 daa, Fisklandsvatn og Lykkjevatn 840 daa og 90 daa myrreservat. Også den 18 meter høye Kvellandsfossen i Lygna er flott ved stor vannføring.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 58.2644454, 7.18999869999993