NAF Reiseplanlegger

Kvam

Sted
Per Roger Lauritzen

Kvam har krigsminner og mammutfunn.

Kvam, av gmln. «hvammr», dalsenkning. Hovedslaget i Gudbrandsdalen i 1940 sto ved Kvam. Gudbrandsdal krigsminnesamling finnes i Vollsfjoset i sentrum like ved Kvam fredspark og kirken. Her er det utstilling som dekker okkupasjonsårene 1940–45 i Gudbrandsdalen, kampene i april 1940, frigjøringen og fredsvåren 1945, dagliglivet og britenes innsats, i tillegg til en utstilling om Sinclair og slaget ved Kringen i 1612. Da ble den skotske leiehær under oberstløytnant Ramsay og kaptein Sinclair tilintetgjort av den gudbrandsdalske bondehær 26. august. Det ble tatt 134 fanger, og disse ble massakrert ved Klomstadlåven dagen etter.

Fra Pillarguritoppen vest for Kringen varslet Pillarguri bøndene med lur om skottenes posisjon under en oppbygd tømmer- og steinvelte.

Samlingen på Kvam holder åpent medio juni til medio sept. For grupper er det adgang hele året ved bestilling. Det er også en minnelund over 54 falne briter fra 1940. Kvam kirke, innviet 1952, er en korskirke tegnet av Magnus Poulsson, treskurd av dalens folk, og har en 400 år gammel bibel. Den gamle kirken brant under kampene i 1940. Info-tavle ved kirken. I vertshuset Sinclair er minnetavlen om slaget ved Kringen i 1612. Minnestøtte over Georg Sinclair finner du sør for Kvam.

Fem av landets 15 mammutfunn er gjort i Kvam, primært rester av knokler og støttenner, og en antatt minstealder på 20 000 år. K. sentrum er et godt utgangspunkt for turer langs Pilegrimsleden, som passerer gjennom stedet. Parkering ved Bjørke gartneri ved FV419 mot Kvamsfjellet/Rondablikk og videre Peer Gynt seterveg til Vinstra.

Kontaktinformasjon

Adresse 2642 Kvam
Geokoordinat (WGS 84) 61.6650376, 9.68789709999999