NAF Reiseplanlegger

Kroksund

Sted
Per Roger Lauritzen

Ved Kroksund er det gjort mange fossilfunn, blant annet av en kjempeskorpion.

Kroksund er forbindelsen mellom Steinsfjorden og resten av Tyrifjorden. E16 krysser det smale sundet, og under dagens bru finnes rester av en bru fra midten av 1800-tallet. Små steinhvelv står igjen, og det er laget en gangbru.

Mellom Kroksund og Vik finnes grå siluriske kalklag som gradvis går over i en yngre, rød sandstein. Dette markerer overgangen fra saltvanns- til ferskvannsavleiringer. Forsteinede bølgeslagsmerker kan ses, og flere steder er det gjort fossilfunn, blant annet tallrike eksemplarer av urfisk, det eldste kjente av fossile hvirveldyr, kanskje 450 mill. år gammel. Ved Kroksund er det funnet en kjempeskorpion, og ved Rudstangen blant annet sjøskorpioner som døde ut for ca. 250 mill. år siden.

Kontaktinformasjon

Adresse 3531 Krokkleiva
Geokoordinat (WGS 84) 60.0642619, 10.2993708