NAF Reiseplanlegger

Kristiansand Museum

Sted
Per Roger Lauritzen

Kristiansand Museum har både en gammel bygate og et setesdalstun.

otalt består det som tidligere het Vest-Agder Museum av 34 antikvariske hus fordelt på tre områder: Bygaden, Setesdalstunet og Vest-Agdertunet. Sentralt i det store friluftsmuseet på Kongsgård er de 15 gamle husene fra Kristiansand by, med møbler fra 19. århundre. Her finnes verksteder, tobakksspinneri, krambod, bakgårdsmiljø og en egen sjøfartsavdeling. Utstillingsbygninger byr på blant annet en spesialsamling fra by- og bygdekultur, en leketøy- og en draktutstilling. Like ved står en jordhytte brukt av hjemmefronten 1942–45. Museet har også en miniby i størrelse 1:10, med kopi av bygninger fra Kristiansand. I Konsul Mørchs Paviljong er det kafé.

Setesdalstunet viser blant annet hvordan plasseringen av gårdsbebyggelsen var nøye gjennomtenkt i det gamle bondesamfunnet. I Setesdal var det vanlig å ha innhus på en side av tunet, og uthus på den andre. To større innhus gir et innblikk i livet på landet for 200 år siden. Et av de tre stabburene på tunet er fra 1580. Vest-Agdertunet består av våningshus, løe, kombinert fjøs og stall samt stabbur. Her finnes også en fullt innrettet skole, en smie og ei rosemalt bu.

Kontaktinformasjon

Adresse Vigeveien 22B, 4689 Kristiansand
Geokoordinat (WGS 84) 58.1611426, 8.03072710000004