NAF Reiseplanlegger

Kråkstad kirke

Sted
Per Roger Lauritzen

Kjernen i Kråkstad kirke er fra middelalderen.

Kirken er fra ca. 1150, bygd i senromantisk stil med massive murer. Etter en stor brann i 1801 sto bare murene igjen, sterkt skadet, og kirken ble ombygd. Glassmaleriene i kirken er av Per Vigeland. Kirketjeneren kan kontaktes for omvisning. På moreneryggen nær kirken ligger et gravfelt fra jernalderen med hauger av forskjellig størrelse.

Kontaktinformasjon

Adresse Prestegårdsalléen 2, 1408 Kråkstad
Geokoordinat (WGS 84) 59.676555, 10.8809200000001