NAF Reiseplanlegger

Kråkmo

Sted

Det var på Kråkmo Knut Hamsum skrev Segelfoss by.

Kråkmo er en grend i Sagelvdalføret ved sørenden av Fjerdevatnet (Kråkmovatnet). Legg merke til navngivningen av vannene i vassdraget! Kråkmo gård ble ryddet på midten av 1800-tallet, og det var her Knut Hamsun bl.a.skrev deler av Markens Grøde.Kråkmofjellet er spesielt værhardt, og trailere står ofte fast om vinteren. På Kråkmo falt det i januar 1964 514 mm nedbør som er rekord for landsdelen.

Kontaktinformasjon

Adresse Kråkmo, 8260 Innhavet
Geokoordinat (WGS 84) 67.8137982, 15.9893442